SQ9SFE - op. Michał, QTH: JO90OG

Baofeng UV-5R - programowanie przemienników za pomocą kabla USB i programu CHIRP

Programowanie przemienników za pomocą kabla USB i programu CHIRP

Aby zaprogramować przemienniki w Baofeng UV-5R należy zaopatrzyć się w kabel USB dostępny w polskiej dystrybucji lub kupić go na znanym miedzy narodowym portalu aukcyjnym. Po zainstalowaniu sterowników do kabla tworzy się port COM..., pod którym dostępny jest Baofeng UV-5R. Kolejny krok to ściągnięcie oprogramowania CHIRP ze strony domowej autora - http://chirp.danplanet.com. Po zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania należy pobrać listę pamięci Baofeng UV-5R, wybierając z menu "Urządzenie->Pobierz z urządzenia". Pojawi się okno wyboru portu COM, producenta radia oraz modelu urządzenia.

Programowanie Baofeng UV-5R UV5R

W moim przypadku utworzył się port COM4. Po odczytaniu z pamięci urządzenia Baofeng UV5R ukazuje się spis komórek z zapamiętanymi danymi.

Programowanie Baofeng UV-5R UV5R

Jeżeli nie zależy nam na danych zapisanych w urządzeniu należy wyczyścić pamięć. Należy zaznaczyć wszystkie komórki i wybrać prawym przyciskiem myszy menu "Delete->...all shift memories up".

Programowanie Baofeng UV-5R UV5R

Mamy czysty plik przygotowany do wprowadzania danych. Następnie należy na stronie przemienniki.net wygenerować plik *.csv - Format CSV dla Chirp i zapisać na dysku twardym. Kolejnym krokiem jest wczytanie danych do programu Chirp: - menu "Plik->Importuj". Po pojawieniu się okna należy wybrać z listy rozwijanej rozszeżenie *.csv i wskazać plik z wygenerowanymi danymi.

Programowanie Baofeng UV-5R UV5R

Programowanie Baofeng UV-5R UV5R

Pojawia się okno importowanych przemienników. Jako że Baofeng UV5R posiada tylko 127 komórek pamięci nie jesteśmy w stanie zaprogramować wszystkich przemienników do pamięci urządzenia UV5R.

Programowanie Baofeng UV-5R UV5R

Należy wybrać interesujące nas przemienniki.

 • 1 - zaznaczanie wszystkich przemienników,
 • 2 - odznaczanie wszystkich przemienników,
 • 3 - rewersja zaznaczenia,
 • 4 - +100 - przesuwanie wartości "To" do interesującej nas komórki pamięci w urządzeniu o 100 komórek do przodu
 • 5 - +10 - przesuwanie wartości "To" do interesującej nas komórki pamięci w urządzeniu o 10 komórek do przodu
 • 6 - +1 - przesuwanie wartości "To" do interesującej nas komórki pamięci w urządzeniu o 1 komórkę do przodu
 • 7 - -1 - przesuwanie wartości "To" do interesującej nas komórki pamięci w urządzeniu o 1 komórkę do tyłu
 • 8 - -10 - przesuwanie wartości "To" do interesującej nas komórki pamięci w urządzeniu o 10 komórek do tyłu
 • 9 - -100 - przesuwanie wartości "To" do interesującej nas komórki pamięci w urządzeniu o 100 komórek do tyłu
 • auto - ustawienie "0" komórki pamięci na pierwszym zaznaczonym przemienniku
 • odwrotnie - odwrócenie liczenia komórek pamięci w pozycji "To"

Funkcje ustawiania pozycji w pamięci jest bardzo przydatna, jeżeli mamy już zapisane przykładowo 30 komórek w pamięci a chcemy aby importowane dane znalazły się od pozycji 31.

Programowanie Baofeng UV-5R UV5R

Programowanie Baofeng UV-5R UV5R

Powyżej widać, że zaznaczyłem kilka przemienników z okręgu 9 i potrzebuje je umieścić na zerowej pozycji w pamięci, wiec za pomocą przycisków -100, -10, -1 ustawiam pozycję "To" na "0" i importuje dane. Jeżeli chciałbym mieć te przemienniki od przykładowo 40 pozycji to musiałbym ustawić przy pierwszym zaznaczonym przemienniku wartość "To" równą 40. Po naciśnięciu "OK" przemienniki zostają przypisane konkretnym pozycją w pamięci.

Programowanie Baofeng UV-5R UV5R

Pozostało tylko nową listę wysłać do urządzenia - menu "Urządzenie->Wyślij do urządzenia".

Programowanie Baofeng UV-5R UV5R

Możemy w zakładce settings w lewym górnym rogu ustawić sobię nazwę powitalną np. swój znak. W menu "Other settings -> Power-On Message 1 lub 2" wpisać interesujący nas tekst i po załączeniu urządzenia będziemy widzieć ten komunikat. Po wprowadzaniu danych ponownie trzeba wysłać listę do urządzenia Baofeng UV5R za pomocą polecenia - menu "Urządzenie->Wyślij do urządzenia".