SQ9SFE - op. Michał, QTH: JO90OG

Kolekcja oprogramowania

Upgrade DOS 5.0 na dyskietkach 5 1/4" - 100% sprawne

dos 5.0

Upgrade DOS 6.0 wraz z książką na dyskietkach 3 1/2" - 100% sprawne

dos 6.0