SQ9SFE - op. Michał, QTH: JO90OG

Kolekcja otrzymanych kart QSL

Zbieram tylko karty papierowe QSL. Wymieniam karty przez biuro QSL oraz direct. Należe do PZK - Polskiego Związku Krótkofalowców. Moje biuro QSL to OT-06.

7T-7Y* - Algeria

7u60ar

A9* - Bahrain

A92HK

CM, CO#* - Cuba

CO6LC

CO6LC

EA-EH* - Spain

EG4GET

EZ* - Turkmenistan

EZ7V

F* - France

TM0RHUM

FG* - Guadeloupe

FG5GP

GU, GP* - Guernsey

GU3UOQ

LZ* - Bulgaria

GU3UOQ

PP-PY#* - Brazil

PU1CWP

S0(1),(27) - Western Sahara

S01WS

HF, SN-SR* - Poland

HF93PS

UA-UI1,3,4,6, RA-RZ* - European Russia

RU6DX/p

VE, VO, VY#* - Canada

RU6DX/p