SQ9SFE - op. Michał, QTH: JO90OG

Jak zarejestrować się w LOTW - Logbook on the world

Logbook of the World - jest to dziennik QSO dostarczany przez użytkowników z całego świata. Użytkownik, który uzyskał certyfikat przesyła swoje QSO do dziennika, jeżeli dane pokrywają się z danymi przesłanymi przez respondenta, wygenerowana jest informacja QSL w logu o czym poniżej. Aby uzyskać certyfikat LOTW należy wysłać na adres ARRL kserokopię licencji KF oraz kserokopię dowolnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport itp.). Adres to:

ARRL
225 Main Street
Newington, CT,
06111-1494 USA


Najlepiej dołączyć do tych dokumentów pismo przewodnie, które udostępnia kol. SP7DQR na swojej stronie - plik certyfikat SP7DQR. Dokumenty wysyłamy dla podstawowego znaku czyli SQ9SFE, a nie dla znaków z łamaniem /P, /M, itp. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie programu TQSL - plik programu TQSL.

Po zainstalowaniu programu należy z menu "Callsign Certificate" wybrać opcję "Request New Callsign Certificate".

01

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno "Request a new Callsign Certificate", w którym należy podać swój znak, kraj zamieszkania DXCC oraz od kiedy będą rekordy w dzienniku. Wartość "QSO end date" pozostawiamy pustą i klikamy "Next".

02

W kolejnym oknie podajemy swoje pełne dane wraz z adresem zamieszkania.

03

Kolejne okno - podajemy adres e-mail na który otrzymamy certyfikat.

04

Kolejne okno - podajemy hasło do certyfikatu.

05

Kolejne okno - klikamy "Finish".

06

Program informuje nas, że certyfikat jest wygenerowany - plik SQ9SFE.tg5, który znajduje się w katalogu C:\Program Files\TrustedQSL\Certyfikaty\SQ9SFE.tg5, następnie trzeba wysłać go na adres e-mail lotw-logs@arrl.org.

07

08

Po wysłaniu e-mail'a otrzymamy automatyczną odpowiedź:

Processing file 'SQ9SFE.tq5'

2014-10-17 13:49:02 Started processing your New Certificate Request.
2014-10-17 13:49:02 For call sign: SQ9SFE
2014-10-17 13:49:02 For DXCC Entity: POLAND (269)
2014-10-17 13:49:02 For QSOs not before: 2013-10-01 00:00:00
2014-10-17 13:49:02 For QSOs not after:
2014-10-17 13:49:02 Your certificate request is accepted and awaiting further processing.
2014-10-17 13:49:02 You must mail in (via postal mail) supporting documentation to complete the request.
2014-10-17 13:49:02 Details about what to send and where to send it can be found at:
2014-10-17 13:49:02 http://www.arrl.org/lotw/
2014-10-17 13:49:02 Your certificate request processing is completed.

W moim przypadku, po dwóch miesiącach oraz po dwukrotnym wysłaniu dokumentów otrzymałem certyfikat oraz hasło do logowania do Lotw na stronie - Strona logowania do logu LOTW

09